Stichting ROAT

Coaching en nazorg

Coaching is een kort traject dat tot doel heeft de cliënt middels een aantal gesprekken weer op weg te helpen. Coaching is een vorm van begeleiding waarbij de cliënt met behulp van de coach het probleem verheldert en zicht krijgt op de diverse aspecten, die hier op van invloed zijn. Verheldering en opsplitsen van problemen leidt veelal tot verbreding in keuzemogelijkheden de problemen te beïnvloeden. De cliënt wordt gestimuleerd hulpbronnen te zoeken en aan te boren, waarbij de draaglast transformeert naar draagkracht en een betere balans ontstaat.

De hulpbronnen zijn herkend en bewust gemaakt en de cliënt kan er te allen tijden gebruik van maken. De verworven veranderingen worden bekrachtigd en gegeneraliseerd naar vergelijkbare dagelijkse situaties.

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur ons dan een bericht.