Stichting ROAT

Agressie regulatie

Agressieregulatie is een mentale voorbereiding om te voorkomen dat een situatie verandert in agressief gedrag en geweld. Eerst denken en dan pas doen.

Het gaat om het in de gewenste verhoudingen (terug-)brengen van agressief gedrag. Daartoe moeten allereerst emoties als boosheid worden begrepen en gestuurd. Algemeen bekende positieve effecten van agressieregulatie zijn bijvoorbeeld:

  • Eigen grenzen en die van anderen beter herkennen;
  • Beter in staat zijn om je in gezagsverhoudingen te manifesteren;
  • Beter in je vel zitten, meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing;
  • Beter kunnen omgaan met kritiek en aanspraak op gedrag.

Globaal worden de volgende punten tijdens de cursus besproken:

  • Vooral herkennen van gevaarlijke situaties.
  • Het herkennen van emoties die voor agressief gedrag zorgen.
  • Het onder controle houden van die emoties.
  • Technieken aanleren om deze emoties te beheersen.

Het gaat dus om het herkennen en erkennen van agressie in jezelf, zodat er op een constructieve wijze kan worden gereageerd.

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur ons dan een bericht.