Stichting ROAT

Onze trainingen

Door de medewerkers van stichting ROAT worden diverse trainingen gegeven.

Verder kunnen wij trainingen op maat voor u verzorgen, die wij samen met u ontwikkelen.

Sociale vaardigheidstraining

Het uitgangspunt van het trainen volgens het competentiemodel is het vergroten van de sociale competenties of vaardigheden van de deelnemer zodat een herhaling van problemen voorkomen kan worden.

Cognitieve vaardigheidstraining

Met de COVA training leer je om je cognitieve vaardigheden te verbeteren. Je leert hoe je op een rationele wijze je problemen kan oplossen, ook leer je, hoe je impulsief- en agressief gedrag kan beheersen.

Vriendentraining

Deze training is voor “Vrienden”, voor jongeren die in groepsverband een of meerdere ongewenste en/of strafbare feiten gepleegd hebben. In deze training wordt er  aandacht besteed aan de inhoud van ‘vriendschap’ en ‘erbij willen horen’, ‘stoer doen’ en nastreven van ‘kicks’.

Agressieregulatie

Agressieregulatie is een mentale voorbereiding om te voorkomen dat een situatie verandert in agressief gedrag en geweld. Eerst denken en dan pas doen.

Coaching en nazorg

Coaching is een kort traject dat tot doel heeft de cliënt middels een aantal gesprekken weer op weg te helpen. 

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur ons dan een bericht.