• +31 0118 468 158
  • info@stichtingroat.com

Sleutelwerkplaats

Sleutelwerkplaats

[vc_row][vc_column 0=””][rev_slider_vc alias=”sleutelwerkplaats”][vc_column_text 0=””]

Sleutelwerkplaats

Een unieke plek waar vooral gesleuteld wordt aan mensen!

De Sleutelwerkplaats is destijds opgestart om de overlast op straat door sleutelen aan brommers, motoren en auto’s tegen te gaan. Het project trekt vooral veel jongeren met kans op risicogedrag. Naadloos sluit de Sleutelwerkplaats aan bij de doelstellingen van Stichting ROAT, namelijk het tegengaan van jongerenoverlast op straat, het ontwikkelen van nieuwe kansen en talenten voor laag opgeleide jongeren/ jong volwassenen / drop outs en het bieden van toekomstperspectief! Als je de Sleutelwerkplaats binnenstapt, waan je jezelf in een klein garagebedrijf. Een garage die echt de sfeer ademt van een motorhonk, een stek waar veel jongeren zich thuis voelen.

Uiteraard wordt er ook gesleuteld in de garage, maar dit is niet de hoofdzaak. De Sleutelwerkplaats is een belangrijk middel om contacten te leggen met een lastig te traceren doelgroep, namelijk die van de drop outs. De deelnemers zijn stuk voor stuk jongeren met kans op risicogedrag. De jongerencoach van Stichting ROAT heeft samen met enkele vrijwilligers een breed netwerk opgebouwd in dit circuit, waardoor signalen rechtstreeks afkomstig uit deze doelgroep tijdig kunnen worden opgepakt. Daarmee vervult de Sleutelwerkplaats een belangrijke functie in het tegengaan van overlast in de wijken van Vlissingen en het voorkomen dat jongeren verder afglijden naar criminaliteit.

Naast deze eerste opvang wordt toegewerkt naar het aanleren van sociale vaardigheden. Daarbij gaat het om basale vaardigheden, waardoor jongeren weer wat stabieler in hun leven staan. Het leren samenwerken, afspraken nakomen, respect, kameraadschap, agressieregulatie en het opbouwen van een nieuwe structuur in hun leven zijn belangrijke waarden die binnen de Sleutelwerkplaats worden uitgedragen. De Keerpuntmethodiek staat dan ook centraal in de Sleutelwerkplaats. In iedere deelnemer aan de Sleutelwerkplaats schuilt een talent. Het is echter de kunst om deze verborgen talenten te (her)ontdekken.

Deelnemers van de Sleutelwerkplaats doen vaak ook een beroep op de trajectcoach van stichting ROAT. Deze coach werkt nauw samen met andere organisaties om de persoonlijke situatie van de jongere te verbeteren. Vaak zijn er problemen met huisvesting, schulden, etcetera. Als de jongere zich geen zorgen meer hoeft te maken over de basale dingen wordt de kans op succes in een verder traject vergroot. Hij kan zijn energie weer richten op werk of scholing. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]