• +31 0118 468 158
  • info@stichtingroat.com

Project “Een ander Beeld”

Project “Een ander Beeld”

Dit project is een korte, doelgerichte methode van talentontwikkeling voor jongeren/jong volwassenen. Een cyclus duurt 3 maanden.
In workshops voor de ontwikkeling van vaardigheden met audio/visuele apparatuur krijgen de jongeren/jongvolwassenen een opstap naar een opleiding op dit terrein. Er worden uiteenlopende technieken geleerd, waarbij het naar buiten treden het belangrijkst is. Het voorbereiden en afnemen van interviews worden daarbij als belangrijke werkwijzen aangeleerd.

De deelnemers laten zo een ander beeld van zichzelf, de straatcultuur en van hun sociale netwerk zien aan de burgercultuur. Hiermee wordt een dialoog op gang gebracht tussen jong en oud in wijken en buurten.