• +31 0118 468 158
  • info@stichtingroat.com

project Doorstart!

project Doorstart!

Doorstart! is van 2012 t/m 2015 uitgevoerd in de gemeente Vlissingen. De aanpak in dit project is gericht op de risicojongeren. Naast het tegengaan van hardnekkige overlastsituaties richt het project zich vooral ook op de toekomst van risicojongeren door trajecten op maat aan te bieden waardoor zij in staat worden gesteld een startkwalificatie te behalen.

De Keerpuntmethodiek maakt deel uit van Doorstart!. Jongeren moeten eerst een confrontatie met zichzelf aangaan, voordat zij ├╝berhaupt in staat zijn om aan hun eigen toekomst te gaan werken.
Doorstart! maakt daarbij gebruik van specifieke roots en straattaal om jongeren aan de organisatie te binden. Stichting ROAT heeft coaches in dienst die daarvoor kunnen putten uit eigen ervaring in combinatie met specifieke kennis over risico jongeren en straatcultuur.
Stichting ROAT heeft zich met deze aanpak een serieuze plek verworven in het netwerk van begeleiding van jongeren en het voorkomen c.q. verminderen van overlast in Vlissingen.

In nauwe samenwerking met de partners, zoals de politie, gemeente, maatschappelijk werk, Veiligheidshuis, leerplichtambtenaar enz. wordt de aanpak van individuen en groepen bepaald. Belangrijk hierbij zijn de talentontwikkeling, inzet voor de buurt en versteviging van het sociaal netwerk rond de jongere. Respect en samenwerking staan altijd voorop.
De specifieke aanpak van dit project is in Vlissingen nu structureel ingebed in het jongerenwerk van stichting ROAT.

Hieronder de projectresultaten afgezet tegen de prestatieafspraken met de gemeente: