• +31 0118 468 158
 • info@stichtingroat.com

Klussendienst

Klussendienst

Het klusteam is een vrijwilligersinitiatief dat ondersteund wordt door stichting ROAT. Het klusteam bestaat uit een kleine kern vaste vrijwilligers.

Onze werkwijze

Daar waar mogelijk worden de mensen bij wie de klus plaatsvindt betrokken bij de werkzaamheden. Ook wordt er gekeken wie er binnen het eigen netwerk van de betrokkene(n) hulp kan bieden. Gezamenlijk wordt er een plan van aanpak opgesteld wat onder meer bestaat uit het vaststellen van de mogelijke werkzaamheden die tot doel hebben de leefbaarheid en levensomstandigheden voor de betrokken mensen te verbeteren. De werkzaamheden van het klusteam worden gratis aangeboden. Afhankelijk van de draagkracht kan er een eigen bijdrage gevraagd worden voor aanschaf verbruiksmaterialen en benzinekosten voor afvoer van materiaal.

Ons doel

Het verbeteren van de leefbarheid en de levensomstandigheden van de betrokken bewoner(s).

Voor wie?

Voor mensen die zelf niet in staat zijn kleine onderhoudswerkzaamheden of klusjes te verrichten. Het werk waarvoor het klusteam ingeschakeld wordt moet een link hebben met verbetering van de leefbaarheid voor de betrokken bewoner(s). Mensen met een beperkt of geen eigen ondersteunend netwerk. Voor mensen die weinig tot geen financiƫle middelen hebben.

Wat doen wij?

 • Tuinwerkzaamheden, onderhoud
 • Opruimen van verwaarloosde tuinen
 • Afvoeren van afval
 • Kleine montage werkzaamheden binnenshuis
 • Kapotte verlichting of schakelaars repareren
 • Lekkende kraan repareren
 • Bijvullen CV-installatie
 • Aansluiten of installeren diverse apparatuur
 • Andere vergelijkbare klusjes (in overleg)
 • Boodschappen

Aanmelden

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor het klusteam, dan kunt u telefonisch contact opnemen met of een e-mail sturen aan Stichting ROAT. Vervolgens zal er door een medewerker beoordeeld worden of het klusteam voor u ingeschakeld kan worden.