Stichting ROAT

Projecten

Het Voedsel Uitgifte Punt (VUP) project is een vrijwilligersinitiatief omvattende:

– Het realiseren van een laagdrempelig voedsel uitgiftepunt zonder veel gedoe rondom regelgeving.

– Het bieden van praktische tijdelijke noodhulp om in de eerste levensbehoefte te kunnen voorzien.

– Kwetsbare inwoners een luisterend oor bieden en desgevraagd tips en adviezen te geven bij hun zoektocht om op eigen kracht weer verder te kunnen leven en dan ook weer anderen te kunnen ondersteunen.

Het VUP project richt zich op eenoudergezinnen, alleenstaanden, daklozen en gezinnen die in financiële nood verkeren, om welke reden dan ook.

 

Wekelijkse inloopochtend

Het verstrekken van voedselhulp gebeurt op woensdagochtend vanaf 10 uur,  waar onder het genot van een gratis kopje koffie of thee ook aandacht is voor het versterken van de onderlinge sociale contacten tussen en met de bezoekers van het VUP. Aanmelden is niet nodig.

 

Voor wie?

Er is een gezellige sfeer, waar mensen zich welkom voelen en niemand zich hoeft te schamen. Men leert van elkaar en niet zelden leidt dit tot spontane nieuwe initiatieven vanuit vrijwilligers en deelnemers. VUP fungeert als een vangnet waar bezoekers zich gerespecteerd en gesterkt voelen in hun zoektocht naar een stabieler leven. Wilt u deelnemen? Kom dan langs op woensdagochtend!

 

Meer informatie of meedenken?

Laat het ons dan weten via onderstaand formulier.

Contact

Ik wil