Stichting ROAT

MijnVlissingen

Organisaties in Vlissingen

In april 2019 is stichting ROAT begonnen met het ontwikkelen van de website www.mijnvlissingen.nl. De website geeft een weergave van het Sociaal Domein in Vlissingen; alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, leefbaarheid vergroten en participatie (het ‘meedoen’) in de maatschappij bevorderen. Vlissingen is onderverdeeld in 5 gebieden; het Middengebied, Oost-Souburg/ Ritthem, Paauwenburg, Groot Lammerenburg en het Centrum. Op dit moment zijn Vlissingen, het Middengebied en Oost-Souburg beschreven, Paauwenburg is momenteel in ontwikkeling en de overige gebieden volgen nog.

Op de website kun je allerlei informatie vinden over de (vrijwillige) initiatieven die er zijn in het gebied zoals bijvoorbeeld Buurtpreventie, RestoRank, Kingma’s Koffiehuis, Schuld Hulp Maatje, In je Buurt en vele andere projecten. Ook kun je zien welke sportverenigingen, scholen, cultuurcentra en kerken of moskeeën er zijn in het gebied en wat zij ondernemen.

Daarnaast kun je bekijken welke professionele organisaties werkzaam zijn (met hulp van vrijwilligers) zoals bijvoorbeeld Manteling, Humanitas, Buurtbemiddeling, Formulierenbrigade, Leergeld Walcheren en het Voedsel Uitgifte Punt. Bijzondere projecten worden uitgelicht en alle organisaties en activiteiten worden per gebied omschreven.

Vlissingers voor elkaar

Stichting ROAT probeert middels deze website een verbinding te maken tussen jou, de bewoners van Vlissingen en de (vrijwillige) initiatieven die er zijn in het Sociaal Domein. Het kan zijn dat je op zoek bent naar leuke activiteiten om aan deel te nemen, behoefte hebt aan contact met buurtbewoners of dat je mee wilt doen met andere bewoners aan een project als Buurtpreventie, Buurtbemiddeling of In je Buurt. Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt over bijvoorbeeld je financiën of dat je een andere vorm van hulp nodig hebt. Op www.mijnvlissingen.nl kun je informatie vinden over deze onderwerpen en kun je ondersteuning vinden als je die nodig hebt.

Heb je een leuk idee?

Naast het informatieve gedeelte van de website, vindt stichting ROAT het belangrijk om ook jou als inwoner van Vlissingen, een stem te kunnen geven; Wat vind jij belangrijke thema’s om te bespreken in of met de buurt? Is er een initiatief die je wilt nemen samen met andere mensen op gebied van zorg en welzijn voor elkaar? Je kunt het laten weten aan ons via de knop “Heb je een leuk idee?” en wij zullen dan contact opnemen met je!

Contact

Ik wil