Stichting ROAT

Buurtpreventie

Het project ‘In je buurt’: op een prettige manier oud worden in eigen wijk 

Ouderen willen het liefst oud worden in hun eigen huis en in de eigen wijk. Het hebben van een goed sociaal netwerk is hierbij van groot belang, liefst zo dicht mogelijk om de oudere heen. Daarnaast moet de oudere goed op de hoogte zijn van wat de wijk en stad te bieden heeft om op een prettige en veilige manier oud te worden. Speciaal voor dit project opgeleide vrijwilligers van stichting ROAT gaan thuis langs bij alle 74+ers uit de wijk PaauwenburgTijdens dit huisbezoek praten vrijwilliger en oudere samen over het sociale netwerk van de oudere en over de faciliteiten op het gebied van ouder worden. Als de oudere behoefte heeft aan meer contacten of meer vormen van dagbesteding, dan bekijken de vrijwilligers samen met de oudere wat allemaal mogelijk is in de eigen buurt. Speciaal daarvoor hebben wij de brochure ‘Welzijnsactiviteiten voor senioren in Paauwenburg’ ontwikkeld. Daarnaast bespreken oudere en vrijwilligers welke faciliteiten er zijn in de omgeving op het gebied van ouder worden in eigen huis. (Bijvoorbeeld traplift, wmo-loket, personenalarmering) 

We hebben tot nu toe bijna 100 inwoners van Paauwenburg thuis bezocht. 74% van deze mensen hebben we kunnen ondersteunen door het aanbieden van informatie of een activiteit. Als daar behoefte aan is, bieden we de oudere meer ondersteuning aan. Bijvoorbeeld in de vorm van het samen bezoeken van een activiteit of door Burenhulp. 

Het coronavirus en project ‘In je Buurt’ 

Vanwege het coronavirus mogen wij helaas niet op huisbezoek gaan. Via onze social media kanalen en op onze website houden we je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Lees?hier?meer over de ontwikkelingen.?? 

Meer weten? 

Wil je meer weten over dit project of heb je zelf behoefte aan een gesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

 

Contact

Ik wil