Stichting ROAT

Digitale huiswerkbegeleiding

Sommige ouders hebben moeite om hun kinderen te helpen met het maken van huiswerk. Ouders beschikken niet altijd over de mogelijkheden om hun eigen kinderen te ondersteunen. Op initiatief van een 2e jaar student vanuit de HZ, Ayten Demirdag, is het project huiswerkondersteuning op 22 maart 2020 gestart onder de koepel van Stichting ROAT. Stichting ROAT is een welzijnsorganisatie in Vlissingen, die actief is binnen het sociale domein.

Doel

Door middel van deze huiswerkbegeleiding is er extra individuele aandacht voor kwetsbare leerlingen. De begeleiding helpt om leerachterstand te voorkomen.

Voor wie?

Soms lukt het op school niet zo goed. Ondanks veel ijver en inzet op school blijven de resultaten achter. Dan is extra hulp fijn! ‘Digitale huiswerkondersteuning’ biedt een uitkomst voor basis- en voortgezet onderwijs. De huiswerkbegeleiding wordt ingezet voor kwetsbare kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs.

Hoe werkt het?

Nadat je je GRATIS hebt aangemeld wordt er binnen het bestand gezocht naar een ‘match’ met één van de ingeschreven HBO-studenten die persoonlijke begeleiding op maat kan bieden. Per leerling zijn er 3 contactmomenten per week, wat ongeveer neer komt op 5 uur per week begeleiding.

Aanmelden als leerling of als begeleider

We zijn dan ook op zoek naar kinderen of leerlingen die in aanmerking willen komen voor dit project. Daarnaast zijn we op zoek naar eerste jaar studenten die het leuk vinden om als vrijwilliger leerlingen individueel te begeleiden. Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met:

Ayten Demirdag , initiatiefneemster
Tel. 06 18597357
Email AytenDemirdag@outlook.com

Ted Nijssen, teamleider Stichting ROAT                                               
Tel. 06 23297915                                                                           
Email t.nijssen@stichtingroat.com