Dementievriendelijk Paauwenburg

Ouderen blijven langer thuis wonen én worden steeds ouder. Daardoor neemt het aandeel van mensen met dementie in de wijk toe. Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. In Vlissingen hebben 1086 mensen de diagnose dementie770 daarvan wonen thuis. 
Mensen met dementie hebben een vreselijke ziekte in hun hersenen, maar zijn daarnaast ook nog gewoon mensen die willen blijven meedoen in hun wijk. Toch hebben mensen met dementie vaak het gevoel dat ze niet meer meetellen. En dát kan anders. Want mensen met dementie én hun mantelzorgers verdienen het om tot het eind toe actief mee te kunnen blijven doen in hun wijk. 

Doel 


Een enthousiaste groep zorg– en welzijnsmedewerkers is gestart om dit voor elkaar te krijgen in de wijk Paauwenburg: Paauwenburg wordt dementievriendelijk. En daar hebben we de bewoners in de wijk voor nodig. Dementievriendelijk worden kan alleen maar als dit wordt opgepakt door de inwoners, ondernemers en professionals zelf. Mensen met dementie willen op een prettige manier blijven meedoen in hun wijk. Helaas is dat vaak niet mogelijk; mensen met dementie voelen zich buitengesloten. Om dat te voorkomen en veranderen is bewustwording in de wijk nodig: er zijn veel mensen met dementie in de wijk. Hoe herken je dat? En hoe ga je het beste om met mensen met dementie? Naar wie kun je toe met vragen? Maar ook: hoe zorgen we er met z’n allen voor dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de wijk, net als ieder ander? 

Samenwerking 

Dementievriendelijk Paauwenburg wordt gecoördineerd door Stichting ROAT. Een werkgroep bestaande uit zorg- en welzijnsmedewerkers draagt het initiatief. De werkgroep bestaat uit: Het Tuinhuis (WVO-zorg), Fysio Paauwenburg, Zeeuwse Zorgschakels, Wijkcentrum De Burgerij, WVO-thuisbegeleiding, EvaRegelt, Zorgstroom thuiszorg, Zorgstroom Dagbesteding, mantelzorgmakelaar Esther Geluk, Manteling 

Geplande activiteiten 

PR 
Via oproepen in de kranten, social media en een huis-aan-huis flyer worden de inwoners van Paauwenburg opgeroepen om actief mee te werken aan een dementievriendelijke wijk.  
 
Informatiebijeenkomst 
Tijdens een Informatiebijeenkomst voor de wijk geven we grootschalig aandacht aan Dementievriendelijk Paauwenburg. Tijdens deze bijeenkomst nodigen we sprekers uit om informatie te geven over dementie en hoe je het beste kunt omgaan met mensen met dementie. Daarnaast vertonen we filmpjes en bieden we workshops aan. 
 
Trainingen dementie 
Wij bieden de inwoners, organisaties en ondernemers een training dementie aan. 
 
Infopunt dementie 
Met vragen over dementie of geheugenproblemen kunnen mensen uit de wijk en omgeving naar het fysieke Infopunt dementie in het wijkcentrum. Bij het Infopunt zijn folders over alles rondom dementie en mantelzorg. Op een vaste tijd in de week is het Infopunt bemand. In eerste instantie door een zorg- of welzijnsmedewerker met kennis over dementie en een getrainde vrijwilliger uit de wijk. Na verloop van tijd wordt het Infopunt enkel bemand door vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden getraind door een geriatrisch fysiotherapeut en ondersteund door de welzijnswerker van ROAT. 

Telefonisch Infopunt dementie 


Met vragen over dementie of geheugenproblemen kunnen mensen uit de wijk en omgeving contact opnemen met het Telefonisch Infopunt dementie. Dit Infopunt wordt bemand door een getrainde vrijwilliger uit de wijk. 

Doorlopende acties 


Het is de bedoeling dat bewoners uit de wijk zelf acties en initiatieven (burgerinitiatieven) gaan opzetten om mensen met dementie zo lang mogelijk in de wijk te laten participeren. Hiertoe worden ze opgeroepen en enthousiast gemaakt door de werkgroep. Acties en initiatieven van wijkbewoners worden ondersteund door de welzijnswerker ROAT uit de wijk en tevens coördinator van het project.  
Daarnaast organiseren we lezingen en bijeenkomsten in het kader van dementievriendelijk in wijkcentrum De Burgerij. 


 
Ondernemers en organisaties dementievriendelijk 


De coördinator van het project neemt contact op met organisaties, ondernemers en vrijwilligers in de wijk met de vraag om dementievriendelijk te worden en dit uit te dragen naar de wijk. De coördinator coördineert de samenwerking tussen verschillende partijen. 

Meedenken of meer informatie 

Meedenken met dementievriendelijk Paauwenburg of meer informatie? Vul dan onderstaand contacrformulier in.

Contact

Ik wil