Stichting ROAT

Buurtsport

Buurtsport bestaat uit laagdrempelige sportactiviteiten op de pleinen in de wijken .Gedurende de winterperiode wordt in de regel gebruik gemaakt van sportaccommodaties. Een aantal belangrijke kernwaarden staan tijdens de activiteit centraal. Sportiviteit, onderling respect en sociaal gedrag zijn belangrijke normen en waarden die tijdens de activiteit worden overgedragen. De jongeren die komen willen zich niet altijd binden aan een vereniging en zij willen naar eigen inzicht en voorkeur sporten op de pleinen. Er is naast de activiteit ook volop ruimte om met elkaar te chillen. Door de grote zichtbaarheid en het ongedwongen karakter trekt het allerlei jongeren aan, ook jongeren met (kans op) risico gedrag. De jongerenwerkers leggen contact met de aanwezige jongeren, bouwen een relatie op en beantwoorden (hulp)vragen als die er zijn.

 

Verwijzing naar sportclubs

De lijntjes tussen onze buurtsportwerkers en enkele sportverenigingen zijn kort. Waar mogelijk wordt er samengewerkt. Talentvolle spelertjes worden doorverwezen naar de sportverenigingen. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van het jeugdfonds sport en cultuur, waarvan onze buurtsport coördinator Dangelo Martien als intermediair is aangesteld. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor bijvoorbeeld voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair.

 

Richard Krajicek- en Cruijff foundations

Bij de Buurtsport wordt gebruik gemaakt van rolmodellen, die een positieve uitstraling hebben op opgroeiende jongeren in de eigen wijk/ buurt. Jaarlijks wordt door stichting ROAT gebruik gemaakt van 4 scholarshippers, die vanuit de Richard Krajicek Foundation worden gefaciliteerd. Het zijn rolmodellen die in ruil voor 100 uur vrijwilligerswerk in aanmerking komen voor een studiebeurs. Ze worden vaak in de wijk ingezet, waar ze zijn opgegroeid. Zij kennen de jeugd en de wijk als geen ander en hebben een positieve invloed op de opgroeiende jongeren. In Vlissingen is een RKF-playground in het Middengebied, in de Salvador Dalistraat.

Er wordt door de Buurtsportcoach ook samengewerkt met de Cruijff foundation in de vorm van toernooien en sportevenementen. De Cruijff-courts zijn gevestigd in sociaal zwak verstedelijkte wijken. In Vlissingen Is een Cruijff-court bij Bossenburgh, dichtbij de CSW en Scheldemond colleges. Sport is een middel om de sociale samenhang in de wijk te bevorderen en richt zich op het versterken van het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren.

 

Samenwerking met het CIOS

De laatste jaren wordt ook samengewerkt met het CIOS. De CIOS-stagiaires hebben een verantwoordelijkheid in het begeleiden van de jongeren die op de sportactiviteiten komen. De CIOS-stagiaires proberen, waar het kan, samen met vrijwilligers, een vraaggerichte activiteit te realiseren. Mede door de inzet van CIOS stagiaires zijn ook andere doelgroepen in beeld gekomen. Er wordt bijvoorbeeld iedere week een sportaanbod in de vorm van meer bewegen voor ouderen in de Burgerij (Paauwenburg) gerealiseerd. Ook het aanbod van buurtsport voor meisjes maakt op dit moment een inhaalslag. We zien dat Buurtsport een prima middel is om in contact te komen met jeugd, jongeren en ouderen in de wijk.

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur ons dan een bericht.