Stichting ROAT

Buurtpreventie

Buurtpreventie .. een zaak van iedereen .. samen houden wij onze buurt veilig!

Wijkbewoners zijn lid van een buurtpreventieteam en lopen preventief in de wijk om signalen op te pakken. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er meerdere keren per week gelopen of gefietst. Leden van het buurtpreventieteam zijn herkenbaar aan de gele hesjes. De aansturing van het team geschiedt door een vrijwillig coördinator. Er wordt nauw samengewerkt met de wijkagent, BOA’s, woningcorporatie en gemeente Vlissingen. De ondersteuning wordt verleend vanuit de brede welzijnsorganisatie Stichting ROAT.

Buurtpreventie levert een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in Vlissingen. Hoofddoel van buurtpreventie is het verder terugdringen van woninginbraken. Maar buurtpreventie doet meer. Buurtpreventie levert ook een bijdrage aan de onderlinge contacten tussen wijkbewoners en versterkt de sociale samenhang in de wijk of buurt.

Het mogelijk belang voor Vlissingen en andere organisaties

Leden van het buurtpreventieteam zijn de ogen en oren van de wijk. Door de herkenbare hesjes worden spontaan signalen vanuit buurtbewoners gedeeld en opgepakt of doorverwezen. Middels deze vorm van bewonersparticipatie levert het buurtpreventie team een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Vlissingen en neemt het gevoel van veiligheid in de wijk toe. De coördinator van het buurtpreventieteam fungeert als contactpersoon naar andere organisaties toe. Momenteel zijn buurtpreventieteams actief in 4 wijken van Vlissingen.

 

Meer informatie of meedenken?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Contact

Ik wil