• +31 0118 468 158
  • info@stichtingroat.com

Pricacyverklaring

Pricacyverklaring

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door Stichting ROAT geƫxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door Stichting ROAT worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Stichting ROAT staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Stichting ROAT gaat u akkoord met deze disclaimer.

Eigendom

De website(s) van Stichting ROAT zijn eigendom van Stichting ROAT (kvk-nummer: 24476233). De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Stichting ROAT. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting ROAT.

Aansprakelijkheid

Hoewel Stichting ROAT maximale zorg besteedt aan de op de website getoonde informatie, kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie is op eigen risico. Stichting ROAT aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit dat gebruik.

Privacy Statement

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Stichting ROAT vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens

Stichting ROAT kan om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met Stichting ROAT aan kunt gaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden en vragen we om een e-mailadres bij inschrijving voor een nieuwsbrief. Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan Stichting ROAT verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Stichting ROAT zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Stichting ROAT zijn verbonden. Er wordt door Stichting ROAT geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Wijzigingen

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden en zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn. Indien zij ook beschikbaar zijn in andere talen en deze verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige versie leidend.