Stichting ROAT

Vacature – bestuurslid

Over ons

Stichting ROAT is een professionele welzijnsorganisatie in Vlissingen. De stichting is werkzaam op het gebied van opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk, welzijnswerk, buurtwerk, sociaal werk en sport- en spel. Zij doet dat door te werken in buurten en wijken. ROAT voert deze taken uit in opdracht van de gemeente Vlissingen.

Onze visie

De stichting werkt vanuit een visie dat iedereen mogelijkheden en talenten heeft en kansrijk kan zijn. De professionele werkers van ROAT ondersteunen mensen bij het ontdekken van hun mogelijkheden en talenten zodat zij kansen kunnen benutten. Meedoen in de samenleving is daarbij één van de belangrijkste uitgangspunten. Doel is om de eigen kracht van inwoners en hun netwerk te versterken zodat mensen kunnen meedoen in de samenleving.

Wat doen wij?

ROAT probeert professionals en maatschappelijke organisaties aan elkaar te verbinden om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Dat doen we onder meer door de wijknetwerken te versterken. Wij werken dan ook veel samen met andere organisaties. ROAT werkt niet alleen met professionele werkers zoals straatcoaches, trajectbegeleiders, buurtsportmedewerkers en opbouwwerkers maar ook met een grote groep vrijwilligers.

Waar zijn wij naar op zoek?

Stichting ROAT is op zoek naar twee bestuursleden: een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Wij vragen enthousiaste bestuurders die betrokken zijn bij wat er gebeurt in de gemeente Vlissingen en die de overtuiging hebben dat professionele welzijnsactiviteiten bijdragen aan een prettiger leefomgeving voor alle inwoners in Vlissingen en het een uitdaging vinden om samen met andere bestuursleden toezicht te houden op de stichting.

Het algemeen bestuurslid neemt zitting in het bestuur met een algemene portefeuille. Van de penningmeester wordt verwacht kennis en ervaring te hebben op het gebied van financiën. De penningmeester adviseert en ondersteunt bestuur en directeur.

Wij vragen

Van bestuursleden vragen wij:

– affiniteit met de doelstelling en de activiteiten van Stichting ROAT

– bezit bestuurlijke ervaring en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau

– beschikt over een lokaal of regionaal netwerk

– een teamspeler die effectief kan communiceren, met een goede balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken

– affiniteit met en bij voorkeur ook kennis van het sociaal domein

– weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie en het operationele beleid

– kan als klankbord voor de directeur en andere bestuursleden fungeren.

Met betrekking tot de functie van penningmeester vragen wij:

– financiële achtergrond en expertise

– in staat de kwaliteit van de financiële administratie te beoordelen

– is bekend met geautomatiseerde (financiële) systemen

– is bekend met organisatieprocessen, met name op het gebied van bedrijfsvoering

Het bestuur en de directeur vergaderen 6-8 maal per jaar in de avond en vraagt daarnaast wekelijks ca. 2 uur. Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een enkele maal activiteiten van ROAT of bijeenkomsten van het personeel. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de directeur. Het bestuurslidmaatschap van Stichting ROAT is een onbezoldigde functie.

Bent u het nieuwe bestuurslid die ons bestuur wil komen versterken? Aarzel dan niet en reageer op deze vacature!

Voor nadere inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met de heer B. van der Veer (voorzitter) telefonisch bereikbaar op: 06-81813143. Schriftelijke sollicitaties zien wij graag vóór 03-08-2020 tegemoet ter attentie van de heer A. Anzola (directeur), Stichting ROAT, Westerzicht 64, 4385 AM Vlissingen of per mail info@stichtingroat.com.

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur ons dan een bericht.