Stichting ROAT

Keerpuntmethodiek

Een belangrijke succesfactor in zowel het opbouw- als het jongerenopbouwwerk van Stichting ROAT is de Keerpuntmethodiek, een integrale, resultaatgerichte aanpak-op-maat, die vooral is gestoeld op in de praktijk verworven expertise. De onorthodoxe methodiek, ontwikkeld door Angelo Anzola, oprichter en directeur van Stichting ROAT, heeft zich inmiddels bewezen als een excellent instrument om jongeren maar ook volwassenen tot inzichten te brengen die leiden tot een blijvende positieve verandering van houding en gedrag. De Keerpuntmethodiek is toepasbaar op individuen én groepen. In elke situatie waarin mensen zijn verzand in negatief gedrag dat henzelf en/of anderen beschadigt en hun toekomst in de weg staat, kan de Keerpuntmethodiek uitkomst bieden.

Publicatie

In 2019 publiceert Angelo Anzola zijn boek ‘X. Keerpuntmethodiek. Onorthodox, op maat en doeltreffend’.

Accreditatie

De Keerpuntmethodiek inclusief een training is in 2019 voor accreditatie aangemeld bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De accreditatieprocedure is in een vergevorderd stadium.

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur ons dan een bericht.