Stichting ROAT

Een brede welzijnsorganisatie met een eigen aanpak, inzetbaar op vele terreinen.

Over ons

Stichting ROAT is een brede welzijnsorganisatie met een eigen aanpak, inzetbaar op vele terreinen. Wij onderscheiden ons met name van andere welzijnsorganisaties door een geheel eigen aanpak van hardnekkige overlast door risicojongeren; de jongeren en jong volwassenen worden gestimuleerd in hun ontwikkelingskansen. De sociale omgeving wordt altijd betrokken in dit proces. Stichting ROAT ontwikkelt daarbij creatieve en onorthodoxe methodes (out of the box), welke naadloos aansluiten bij de roots van deze jongeren/ jong volwassenen. In alle gevallen wordt nauw samengewerkt met lokale partners.

Wij slagen erin om risicojongeren aan onze organisatie te binden en stimuleren de jongeren/ jong volwassenen vervolgens om via de door ons ontwikkelde Keerpuntmethodiek de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Door een intensieve en persoonlijke benadering inspireert Stichting ROAT jongeren om te komen tot ander gedrag en meer zelfvertrouwen, waardoor zij nieuwe uitdagingen kunnen aangaan in hun persoonlijk leven. Deze Keerpuntmethodiek kan ook worden ingezet in het kader van samenlevingsopbouw om de zelfredzaamheid van buurtbewoners te versterken!

Verder zijn we er in gespecialiseerd om de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken te versterken. Onze coaches zijn erop getraind om optimaal gebruik te maken van de eigen kwaliteiten van bewoners en jongeren. Deze methode van werken sluit prima aan bij Jongerenwerk en Opbouwwerk Nieuwe Stijl: vraaggericht, resultaatgericht, direct erop af, voor en door jongeren, op coachende wijze, integraal waar het kan en individueel waar het moet.

 

De expertise van onze opbouwwerkers gaat momenteel uit naar de vorming van de wijknetwerken binnen het voorliggende veld. Door de verbinding en samenwerking aan te gaan tussen wijkprofessionals ( formele veld) en allerlei burger- en vrijwilligersinitiatieven ( informele veld) geven we inhoud aan preventief werken en vroeg signalering. We vergroten de mogelijkheden om meer gebruik te maken van het georganiseerde aanbod in de wijken dat vrij toegankelijk is. Indien nodig proberen we met elkaar een vangnet constructie te organiseren. Door deze preventieve manier van werken kunnen hoge kosten rondom specialistische zorg en hulpverlening soms voorkomen worden

De organisatie

De Stichting ROAT is in 2010 opgericht, oorspronkelijk met als doel om een sluitende aanpak te creëren voor hardnekkige overlastsituaties van risicojongeren in gemeente Vlissingen. Stichting ROAT heeft door het inzetten van de eigen ontwikkelde Keerpuntmethodiek een duurzame oplossing gevonden om de overlast tegen te gaan.

Inmiddels is stichting ROAT een volwaardige partner voor meerdere gemeenten en andere organisaties en richt zich niet meer alleen op risicojongeren maar op jeugd, jongeren en volwassenen in een breder perspectief! Stichting ROAT ondersteunt processen om de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken te versterken.

De coaches van stichting ROAT zijn erop getraind om optimaal gebruik te maken van de eigen sterkte/kracht van alle bewoners. Deze methode van werken sluit aan bij de principes van Welzijn Nieuwe Stijl: resultaatgericht, direct erop af, vindplaatsgericht, vraaggericht, uitgaan van de eigen kracht van bewoners en jongeren.

Beloningsbeleid

• De bestuursleden van Stichting ROAT werken op vrijwillige basis. Ze ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen en tijdsbesteding voor de stichting.
• De directeur en medewerkers van Stichting ROAT worden beloond op basis van de cao-welzijn.
• Vrijwilligers die 20 of meer uren per week actief zijn voor Stichting ROAT, ontvangen voor het totaal van hun inzet de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

* Vrijwilligers die minder
dan 20 uur actief zijn voor Stichting ROAT, ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Alle vrijwilligers mogen voorgeschoten uitgaven voor realisering van het doel van de stichting en gereden kilometers/ kosten trein- (2de klas) of busreis declareren, mits het uitgaven in opdracht van de stichting betreft. De declaratie geschiedt op basis van overlegde kwitanties/ bonnen.

In 2018 en 2019 maximaal € 150 per maand (€1.500 per jaar).

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur ons dan een bericht.