Stichting ROAT

Opschoonactie

Onder leiding van jongerenwerker Kevin Hogerheide hebben jeugdigen uit het Centrumgebied woensdagmiddag 3 februari jl. een opschoonactie gehouden. De jeugd wil daarmee een positief signaal geven aan de samenleving tijdens de huidige lock down en tegelijkertijd zijn ze zinvol bezig. Vooral nu de school nog niet geopend is en er weinig vertier voor de jeugd is, probeert Stichting ROAT samen met de opgroeiende jeugd activiteiten te ontwikkelen die nog wel kunnen. Zowel lekker bewegen als onderling sociaal contact maakt deel uit van deze actie. Zelfs in de stromende regen werd er flink wat zwerfvuil verzameld. De komende weken zijn ook de andere wijken nog aan de beurt, meldt jongerenwerker Kevin van Hogerheide.