Stichting ROAT

Opbouwwerk

Onze opbouwwerk projecten

Stichting ROAT ondersteunt bewonersinitiatieven om de leefbaarheid en het welzijn van burgers in de wijken te bevorderen en te versterken. We richten ons daarbij op het woon- en leefklimaat, de sociale veiligheid en sociale samenhang in de wijken van Vlissingen. Onze opbouwwerkers zijn vooral actief binnen de haarvaten van de wijk en tracht de kracht van alle burgerinitiatieven te bundelen met de wijkprofessionals. Dit alles onder de noemer van preventie en vroeg signalering binnen het voorliggende veld. Het accent van onze werkzaamheden daarbij ligt op de kwetsbare burgers binnen de lokale samenleving.

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur ons dan een bericht.