Stichting ROAT

Jongerenwerk

Onze jongerenwerk projecten

Vraaggericht, resultaatgericht, direct erop af, voor en door jongeren, op coachende wijze, integraal waar het kan en individueel waar het moet. Jongeren worden zelf mede verantwoordelijk gemaakt voor de programmering en realisatie van activiteiten.

Jongerenwerk Nieuwe Stijl bereikt alle jongeren en sluit direct aan bij de behoefte van de jongeren zelf. Wij gaan er op uit naar de plekken waar de jongeren samenkomen. Deze werksoort vervult een belangrijke preventieve functie om te voorkomen dat jongeren afglijden naar ongewenst gedrag. Het tijdig oppakken van signalen en talentontwikkeling staan centraal in de uitvoering van Jongerenwerk Nieuwe Stijl.

Door onze eigen manier van werken hebben we samen met de jongeren al verschillende projecten ontwikkeld:

Contact

Heb je een vraag of opmerking? Stuur ons dan een bericht.