• +31 0118 468 158
  • info@stichtingroat.com

Statiegeld actie

Statiegeld actie

Westerzicht is de meest kinderrijke wijk van Vlissingen. Toch zijn er maar weinig speelvoorzieningen te vinden. Vanaf september 2019 is er een actiegroep vanuit bewoners gevormd om een centrale natuurlijke speelvoorziening te realiseren op het terrein van het voormalige club gebouw Aldegonde.

De plannen zijn bijna gereed. Naast de ouders en omwonenden hebben ook de kinderen uit de wijk hun dromen kenbaar gemaakt.

Maar een natuurlijke centraal gelegen speelvoorziening kost veel geld. De gemeente denkt en financiert mee, maar we komen nog een bedrag van € 14.000,- tekort. We doen een beroep op allerlei fondsen, maar ook op u. Middels deze statiegeldactie levert u ook een bijdrage aan deze speelvoorziening voor de allerkleinsten bij u in de wijk.

Iedere euro telt! Help u mee en schenk uw statiegeld aan dit goede doel! Alvast bedankt en we houden u op de hoogte!

We werken samen met: de gemeente Vlissingen, woningcorporaties L’Escaut en Zeeuwland, de wijkagent, de opbouwwerker en enkele lokale ondernemers.

Voor verdere informatie

Namens de bewoners initiatiefgroep: Jelly de Jonge Kroes tel. 06 44186710

Angelo Anzola

Geef een reactie