• +31 0118 468 158
  • info@stichtingroat.com

nieuws

Opschoonactie door jeugd in oude Centrum van Vlissingen

Onder leiding van jongerenwerker Kevin Hogerheide hebben jeugdigen uit het Centrumgebied woensdagmiddag 3 februari jl. een opschoonactie gehouden. De jeugd wil daarmee een positief signaal geven aan de samenleving tijdens de huidige lock down en tegelijkertijd zijn ze zinvol bezig. Vooral nu de school nog niet geopend is en er weinig vertier voor de jeugd is, probeert Stichting ROAT samen met de opgroeiende jeugd activiteiten te ontwikkelen die nog wel kunnen. Zowel lekker bewegen als onderling sociaal contact maakt deel uit van deze actie. Zelfs in de stromende regen werd er flink wat zwerfvuil verzameld. De komende weken zijn ook de andere wijken nog aan de beurt, meldt jongerenwerker Kevin van Hogerheide.

Wat doen we nog wel?

Door de eerste, tweede en derde golf van maatregelen rondom het corona virus staat het dagelijkse sociale verkeer steeds verder stil. Het jongerenwerk van stichting ROAT merkt al langer dat het voor de jeugd een hele moeilijke tijd is; naar school gaan is vooral online les volgen, het sporten staat stil en jongeren gaan het contact met elkaar steeds meer missen. De jeugdhonken van ROAT zijn op dit moment vanwege de maatregelen gesloten. We houden ons nu vooral bezig met de vraag “wat kunnen we nog wel?” binnen de geldende maatregelen.

Extra activiteiten

Afgelopen oudjaar 31-12-2020 heeft stichting ROAT samen met de gemeente Vlissingen een FIFA-toernooi georganiseerd in sporthal Baskenburg. Het FIFA-toernooi was een succes! Ruim 40 jongeren van 13 tot en met 18 jaar hebben deelgenomen. Jongerenwerker Dangelo Martien geeft aan dat welzijnsorganisatie stichting ROAT heeft aangedrongen op organisatie van activiteiten. Het is fijn dat de gemeente de ontheffing heeft gegeven. Het jongerenwerk geeft aan dat het goed is dat zij de contacten met de jongeren in stand kunnen houden. Op deze manier houden we feeling met wat er bij hen speelt tijdens deze lockdowns.

In de komende periode probeert het jongerenwerk van stichting ROAT extra activiteiten voor jongeren te organiseren, uiteraard met inachtneming van de geldende RIVM maatregelen, inclusief de avondklok. Voor elke aanvraag moeten we eerst toestemming (ontheffing) aanvragen bij de Burgermeester van Vlissingen. Veiligheid staat voorop.

Online activiteiten voor jongeren

Het is momenteel moeilijker om echt fysiek bij elkaar te komen, zoals je hier boven kunt lezen. Onze jongerenwerkers en vrijwilligers zetten zich ook online in met:

· Digitale Huiswerkbegeleiding

· Digitale meidenactiviteit 12+ snitchen of strijden, online game

· Digitale jongensactiviteit 12+ snitchen of strijden, online game

Het spel Strijden of Snitchen is een spel waar stellingen staan beschreven waarop je antwoord geeft. Wat zou je doen in zo’n situatie en waarom? Door “een kant” te kiezen kom je in een gesprek of discussie met de anderen. De stelling kan te maken hebben met school, fraude, seksualiteit, drugs(gebruik) of andere dagelijkse settings. Er wordt voorgelezen wat de stelling is; hierna wordt aan de groep gevraagd of ze zullen strijden of snitchen. Het spel laat dus zien wat de mening van de jongeren is, welke rol in de maatschappij zij hebben en hoe de interactie is.

Aanmelden digitale activiteiten

Gratis aanmelden voor de digitale meidenactiviteit kun je bij Ichraq Isarti via instagram, snapchat of whatsapp (06 4221 2078).

Voor de digitale jongensactiviteit kun je je aanmelden bij Dangelo Martien via instagram, snapchat of whatsapp (06 87717419).

Datum en tijdstip worden met de aangemelde deelnemers afgesproken.

Nieuws via social media & website

Nieuwe activiteiten worden gedeeld op facebook en Instagram van stichting ROAT en op onze website!

Digitale Huiswerkbegeleiding

Sommige ouders hebben moeite om hun kinderen te helpen met het maken van huiswerk. Ouders beschikken niet altijd over de mogelijkheden om hun eigen kinderen te ondersteunen. Op initiatief van een 2e jaar student vanuit de HZ, Ayten Demirdag, is het project huiswerkondersteuning op 22 maart 2020 gestart onder de koepel van Stichting ROAT. Stichting ROAT is een welzijnsorganisatie in Vlissingen, die actief is binnen het sociale domein.

Doel

Door middel van deze huiswerkbegeleiding is er extra individuele aandacht voor kwetsbare leerlingen. De begeleiding helpt om leerachterstand te voorkomen.

Voor wie?

Soms lukt het op school niet zo goed. Ondanks veel ijver en inzet op school blijven de resultaten achter. Dan is extra hulp fijn! ‘Digitale huiswerkondersteuning’ biedt een uitkomst voor basis- en voortgezet onderwijs. De huiswerkbegeleiding wordt ingezet voor kwetsbare kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs.

Hoe werkt het?

Nadat je je GRATIS hebt aangemeld wordt er binnen het bestand gezocht naar een ‘match’ met één van de ingeschreven HBO-studenten die persoonlijke begeleiding op maat kan bieden. Per leerling zijn er 3 contactmomenten per week, wat ongeveer neer komt op 5 uur per week begeleiding.

Aanmelden als leerling of als begeleider

We zijn dan ook op zoek naar kinderen of leerlingen die in aanmerking willen komen voor dit project. Daarnaast zijn we op zoek naar eerste jaar studenten die het leuk vinden om als vrijwilliger leerlingen individueel te begeleiden. Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met:

Ayten Demirdag , initiatiefneemster
Tel. 06 18597357
Email AytenDemirdag@outlook.com

Ted Nijssen, teamleider Stichting ROAT                                               
Tel. 06 23297915                                                                           
Email t.nijssen@stichtingroat.com

Burenhulp Paauwenburg

Betrokken buurten zijn buurten waar minder eenzaamheid is. Om de onderlinge betrokkenheid in de Vlissingse wijk Paauwenburg te verhogen, lanceren we Burenhulp Paauwenburg! ‘Burenhulp’ betekent een bewoner uit je wijk helpen met praktische klussen in huis of tuin, de hond uitlaten of boodschappen doen. Maar Burenhulp gaat vérder! Want is een wijkgenoot eenmaal over de vloer geweest om een schilderijtje op te hangen, dan hebben de vragende en helpende wijkgenoot direct een prettig contact gemaakt. Op straat zullen ze elkaar groeten en het is makkelijker om nóg eens om hulp te vragen. Het geruststellende gevoel dat er hulp is als je dat nodig hebt, is soms al genoeg. Buurten worden nu eenmaal leuker en socialer als buren elkaar ontmoeten!

Wat doet Burenhulp Paauwenburg?

· Hond uitlaten

· Vervoer (ziekenhuis/huisarts)

· Klusje in huis (bijvoorbeeld lamp of schilderij ophangen)

· Klusje in tuin (bijvoorbeeld snoeien of gras maaien)

· Boodschappen doen

· Wandelen (met rolstoel)

· Bellen

· Vriendschappelijk huisbezoek

Hulp nodig of vrijwilliger worden?

Woon je in Paauwenburg en heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis, of wil je graag gebeld worden of bezoek thuis? Een wijkbewoner staat voor je klaar! Wil je graag zelf vrijwilliger worden en wijkbewoners in Paauwenburg een handje helpen? Bel of mail dan naar:

Daphne van der Stoep, Opbouwwerker Paauwenburg 06 82 53 93 83 of: d.vanderstoep@stichtingroat.com Stichting ROAT Vlissingen

Extra coronamaatregelen

Nu het corona virus binnen de scholen in Vlissingen steeds verder oplaait, hebben we besloten om per onmiddellijke ingang de sport- en inloopactiviteiten voor de kinderen en de jeugd vanaf 12 tot 17 jarigen stop te zetten.


Hiermee willen we voorkomen dat onze activiteiten leiden tot nieuwe besmettingen onder de jeugd, hetgeen direct gevolgen heeft voor de thuissituatie. Alleen de uitgifte van ons wekelijks voedsel uitgifte punt in de
buitenruimte blijft op gepaste afstand van elkaar doorgang vinden.

Samen moeten we ervoor zorgen dat het virus onder controle blijft. We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Blijf vooral gezond in deze lastige tijd!

Concreet betekent dit dat de volgende activiteiten nu even tijdelijk zijn stopgezet:

  • Sport- en spelactiviteiten op de maandag- en woensdagmiddag in de Combinatie voor de kinderen doelgroep12 –
  • Sport- en spelactiviteiten op de woensdagmiddag in het Kroonjuweel voor de kinderen doelgroep 12-
  • Sport- en spelactiviteiten op de donderdagmiddag in gymzaal de Vlieger in Westerzicht voor de kinderen doelgroep 12=
  • Sportactiviteit op de maandag in gymzaal Louise de Coligny voor de meiden doelgroep 12 -17 jaar
  • Inloop- en sportactiviteit voor jongens uit het Middengebied doelgroep 12- 17 jaar

Schuldhulpmaatje

Stichting ROAT interviewt Harry en Anja, coördinator en vrijwilliger van SchuldHulpMaatje. SchuldHulpmaatje geeft gratis hulp aan mensen die financiële problemen of schulden hebben, met behulp van geschoolde vrijwilligers.

Schuldenproblemen in Vlissingen

Harry, coördinator van SHM, geeft aan dat uit verschillende onderzoeken naar voren komt dat er in Vlissingen een bovengemiddeld aantal mensen wonen met geldzorgen; Vlissingen scoort in een aantal gebieden een 9 op een schaal van 1-10. Stichting ROAT vindt het belangrijk om organisaties zoals SchuldHulpMaatje te laten zien aan de mensen die het nodig hebben. Er is in Vlissingen een duidelijke behoefte aan ondersteuning bij het oplossen van geldproblemen. Nu is het zaak om in contact te komen met de mensen die het nodig hebben. Heb je te maken met (beginnende) schulden? Neem contact op met SchuldHulpMaatje of loop binnen bij het spreekuur in de Herberg in Vlissingen, Bellamypark 151.

Wie is SchuldHulpMaatje?

SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie met een afdeling op Walcheren welke in 2016 is opgericht. Zij zijn de laatste jaren met name actief geweest in de gemeente Middelburg, echter werden er ook af en toe mensen uit Vlissingen geholpen. Inmiddels zijn de vrijwilligers actief in heel Walcheren. Het motto van deze organisatie, te lezen op hun website www.schuldhulpmaatje.nl , “Geld geven helpt niet als iemand schulden heeft, deskundige hulp helpt wel. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje geven dat gratis. Voor iedereen die dat nodig heeft.”

Hoe werkt SchuldHulpMaatje?

Het is moeilijk voor mensen met financiële problemen om op tijd aan de bel te trekken. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk de juiste hulp te vinden bij het oplossen van schulden. Harry: “Allerlei factoren spelen daarbij een rol. Er bestaat vaak een gevoel van schaamte, het is niet makkelijk om met een ander te praten over je geldproblemen.” Schulden komen niet alleen voor bij mensen met een minimum inkomen of bijstandsuitkering. Persoonlijke drama’s zoals werkeloosheid, een echtscheiding of ziekte kunnen ook tot financiële problemen leiden, vertelt Harry. De stelregel om in aanmerking te komen voor ondersteuning is dat de schuld binnen 3 jaar afgelost kan worden. Meestal gaat dat om een (gemiddeld) bedrag van €30.000,- aan schulden.

De SchuldHulpMaatjes nemen de administratie niet over van mensen. Anja geeft aan dat het juist belangrijk is om mensen zelf de vaardigheden te laten leren zodat zij in de toekomst zelf hun papieren op orde kunnen houden, in kunnen vullen, een betalingsregeling kunnen afspreken of een telefoongesprek kunnen voeren met schuldeisende partijen. Anja: “Een Maatje is echt belangrijk voor mensen, iemand die naast ze staat.” Er wordt bijvoorbeeld geoefend met een rollenspel om een situatie goed voor te bereiden. Anja geeft aan dat het heel belangrijk is dat mensen gemotiveerd zijn. Zij behouden zelf de regie en worden door de betrokken vrijwilliger van SHM voor de verschillende keuzes gezet die zij kunnen maken. Soms zijn de trajecten kort en pakken mensen het snel zelf op, soms kost het wat meer tijd vertelt Anja.

Wil je vrijwilliger worden bij SchuldHulpMaatje?

De vrijwilligers of Maatjes worden goed voorbereid als zij gaan starten. Ze volgen een 3-daagse cursus en elk jaar zijn er 5 a 6 terugkomavonden. Op die avonden is er tijd om met elkaar te praten over de successen of moeilijkheden die je tegen kunt komen als Maatje en worden er organisaties

uitgenodigd waarvan geleerd kan worden zoals de woningbouw, belastingdienst of bewindvoering. Harry geeft aan dat er op Walcheren gestreefd wordt naar 25 Schuld Hulp Maatjes die inzetbaar zijn. Nu zijn het er 12. Harry wil graag een cursus organiseren in januari 2021 om meer vrijwilligers te kunnen betrekken. Mocht je naar aanleiding van dit artikel interesse hebben om vrijwilliger te worden bij SchuldHulpMaatje, dan kun je telefonisch contact opnemen met 06 44884927 of via de mail: coordinatormiddelburg@gmail.com.

Spreekuur in Vlissingen

elke eerste maandag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur
elke derde maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur
Adres: De Herberg, Bellamypark 151, Vlissingen

Mijnvlissingen.nl

Organisaties in Vlissingen

In april 2019 is stichting ROAT begonnen met het ontwikkelen van de website www.mijnvlissingen.nl. De website geeft een weergave van het Sociaal Domein in Vlissingen; alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, leefbaarheid vergroten en participatie (het ‘meedoen’) in de maatschappij bevorderen. Vlissingen is onderverdeeld in 5 gebieden; het Middengebied, Oost-Souburg/ Ritthem, Paauwenburg, Groot Lammerenburg en het Centrum. Op dit moment zijn Vlissingen, het Middengebied en Oost-Souburg beschreven, Paauwenburg is momenteel in ontwikkeling en de overige gebieden volgen nog.

Op de website kun je allerlei informatie vinden over de (vrijwillige) initiatieven die er zijn in het gebied zoals bijvoorbeeld Buurtpreventie, RestoRank, Kingma’s Koffiehuis, Schuld Hulp Maatje, In je Buurt en vele andere projecten. Ook kun je zien welke sportverenigingen, scholen, cultuurcentra en kerken of moskeeën er zijn in het gebied en wat zij ondernemen.

Daarnaast kun je bekijken welke professionele organisaties werkzaam zijn (met hulp van vrijwilligers) zoals bijvoorbeeld Manteling, Humanitas, Buurtbemiddeling, Formulierenbrigade, Leergeld Walcheren en het Voedsel Uitgifte Punt. Bijzondere projecten worden uitgelicht en alle organisaties en activiteiten worden per gebied omschreven.

Vlissingers voor elkaar

Stichting ROAT probeert middels deze website een verbinding te maken tussen jou, de bewoners van Vlissingen en de (vrijwillige) initiatieven die er zijn in het Sociaal Domein. Het kan zijn dat je op zoek bent naar leuke activiteiten om aan deel te nemen, behoefte hebt aan contact met buurtbewoners of dat je mee wilt doen met andere bewoners aan een project als Buurtpreventie, Buurtbemiddeling of In je Buurt. Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt over bijvoorbeeld je financiën of dat je een andere vorm van hulp nodig hebt. Op www.mijnvlissingen.nl kun je informatie vinden over deze onderwerpen en kun je ondersteuning vinden als je die nodig hebt.

Heb je een leuk idee?

Naast het informatieve gedeelte van de website, vindt stichting ROAT het belangrijk om ook jou als inwoner van Vlissingen, een stem te kunnen geven; Wat vind jij belangrijke thema’s om te bespreken in of met de buurt? Is er een initiatief die je wilt nemen samen met andere mensen op gebied van zorg en welzijn voor elkaar? Je kunt het laten weten aan ons via de knop “Heb je een leuk idee?” en wij zullen dan contact opnemen met je!

Meidengroep

Voor meiden van 12 tot 16 jaar

Eén keer per week op maandag van 17.00-19.00 uur is er voor meiden tussen de twaalf en zestien jaar een inloop in de Paraplu te Paauwenburg, Vlissingen. Tijdens de inloop kun je met je vriendinnen of nieuwe vriendinnen (die je tijdens de inloop leert kennen) muziek luisteren, spellen spelen en op vraag kan er ook een ander activiteit worden opgezet. De meidenwerkster organiseert een activiteit op basis van een vraag uit de groep. Wil je boksen, zingen, dansen, koken, sporten of wat anders? Zij kan dat voor jou regelen.

Gezelligheid, maar ook serieuze gesprekken

Buiten om de gezelligheid is er ook tijd voor een serieus moment en één op één gesprekken. Loop je ergens mee vast op school, buiten of in je privé leven? Weet je niet bij wie je moet zijn om advies te vragen? De meidenwerkster helpt jou daar graag mee. Zij is bereid om zich in te zetten zodat jij niet meer vast loopt met vragen. Tijdens of na de inlooptijden is iedereen welkom. Houd ons in de gaten voor leuke activiteiten via www.stichtingroat.com of Instagram

Naar aanleiding van de laatste persconferentie omtrent het Coronavirus dinsdag 13-10-2020 zullen er in ieder geval de komende twee weken nog geen activiteiten ondernomen worden met de Meidengroep. We laten jullie weten wanneer er weer gestart kan worden!

Lijkt het jou ook leuk?

De meidengroep wordt begeleid door Ichraq Isarti. Lijkt het je leuk om binnenkort een keer te komen kijken? Neem contact met ons op!

De Meidengroep
Maandag van 17:00-19:00
Locatie: de Paraplu
Alexander Gogelweg 59
4384 EV Vlissingen

Contact: Ichraq Isarti, tel. 06 42212078

Spaaractie voor speelvoorzieningen

Beste buurtgenoten,

Zoals jullie weten zijn een aantal bewoners in samenwerking met Stichting Roat & de Gemeente Vlissingen al geruime tijd bezig met het realiseren van een goede natuurlijke speelvoorziening in onze kinderrijke wijk Westerzicht. Daarvoor zijn we met allerlei inzamelingsacties bezig om de benodigde middelen bijeen te krijgen. Nu is er weer een actie bij de Jumbo, waar je bij iedere € 10,- die je besteedt een spaarpunt krijgt. Voor ieder spaarpunt krijgen wij geld om meer speeltoestellen neer te zetten. In de Jumbo staat een etagiaire met allemaal boxen en 1 daarvan staat Stichting Roat op, die verzamelt alle punten voor ons.

WIJ ZOUDEN JULLIE WILLEN VRAGEN OM MET ONS MEE TE SPAREN?

Wilt u mee sparen? Doneer dan de spaarpunten in de box met Stichting Roat erop in de Jumbo van Papegaaienburg. Mocht u het zijn vergeten kunnen de punten ook door de brievenbus van stichting Roat worden gedaan.
Alvast hartelijk dank namens alle kinderen in de wijk Westerzicht en namens ons. (De initiatiefnemers) ?

Zomerspelen 2020

De warme zomermaanden zitten er weer bijna op, een mooi moment om nog even na te genieten van de leuke activiteiten die we ondanks deze vervelende periode toch hebben kunnen beleven tijdens onze zomerspelen. We kunnen met zijn allen zeggen dat we er in zijn geslaagd om een drukbezocht en attractief aanbod te realiseren voor de Vlissingse jeugd gedurende de zomervakantieperiode in diverse wijken van Vlissingen waarbij iedereen zich goed aan de richtlijnen heeft gehouden. tot volgend jaar weer en op naar een corona vrije 2021!

12