• +31 0118 468 158
  • info@stichtingroat.com

Buurtsport

Buurtsport

[vc_row 0=””][vc_column 0=””][rev_slider_vc alias=”jongerenwerknws”][vc_column_text 0=””]

 

Buurtsport

Met Buurtsport stimuleren wij aantrekkelijke sportactiviteiten in de eigen woon- en leefomgeving voor en door jongeren, met het accent op buitenactiviteiten.

Waarom Buurtsport?

Kerndoelstelling van Buurtsport kan beschreven worden als: het stimuleren en bevorderen van de sportieve recreatie van jongeren in de eigen woon- en leefomgeving met extra aandacht voor ‘sportkansarme’ tieners en jongeren.

Daarnaast werkt Buurtsport van stichting ROAT aan een aantal andere doelstellingen:

* Het tegengaan van overlast. Dit komt neer op het benutten van onze aanwezigheid in buurten en op pleinen om negatief gedrag van tieners en jongeren tegen te gaan. Te denken valt daarbij aan het negatief gedrag van sommige hangjongeren, vandalisme en pestgedrag. Met Buurtsport proberen we te komen tot positieve gedragsbeïnvloeding.

* Aandacht voor onderlinge samenwerkingsvormen, respect, normen en waarden, sportiviteit en talentontwikkeling.

* Jongeren worden gestimuleerd om zelf initiatieven te ontwikkelen en verantwoording te dragen voor de uitvoering van het sportaanbod.

* Het bevorderen van integratie tussen buurtbewoners ( jongeren en volwassenen) door de sociale omgeving zoveel mogelijk bij de activiteiten te betrekken

* Opvangen van ‘sportkansarmen’ (jeugdigen met overgewicht of bewegingsachterstand, met mentale beperkingen of gebrekkige sociale vaardigheden) die op straat anders uitgesloten worden van deelname.

* Doorverwijzen van informele sporters naar het georganiseerde clubverband.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]