Keerpuntmethodiek

Stichting ROAT bevordert de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers (jongeren/volwassenen). Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de Keerpuntmethodiek.
De Keerpuntmethodiek houdt een intensief coaching traject in, waarbij (jongeren/volwassenen) een confrontatie met zichzelf aangaan over hun eigen gedrag en toekomstperspectief. Deze harde confrontatie moet uiteindelijk leiden tot een “Keerpunt” in hun persoonlijk handelen.

De Keerpuntmethodiek is een verbluffende manier om ontspoorde jongeren opnieuw op de rails te krijgen. Deze methode is ontwikkeld op basis van 15 jaar praktijkervaring in het werken met moeilijk opvoedbare jongeren, delinquenten en drop-outs. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de invulling van zijn eigen leven. Het is een resultaatgerichte en duurzame methodiek, die weliswaar overdraagbaar is, maar tegelijk ook harde eisen stelt aan de lerend coach. Zo dient de Keerpunt-coach een sterke persoonlijkheid te zijn met voldoende oog voor de straatcultuur, met inlevingsvermogen, met omgangsvormen, met doorzettingsvermogen en met respect.

Middels eigen empowerment en het herontdekken van verborgen talenten worden jongeren en volwassenen geactiveerd tot nieuw gedrag en meer zelfvertrouwen in hun eigen kunnen. Om eventuele terugval tegen te gaan, wordt de directe sociale omgeving in dit proces meegenomen