Kernwaarden

Stichting ROAT onderscheidt zich op verschillende punten van andere organisaties:
• Door de platte, flexibele organisatie snel in kunnen spelen op de lokale situatie
• Inzet van werkers 24 uur per etmaal indien de situatie daar om vraagt
• Richt zich niet alleen op de groep en het individu, maar ook op de sociale omgeving
• Gebruik van de eigen straattaal van (risico) jongeren/ volwassenen
• Alle middelen staan direct ten dienste van het uitvoerend werk met een minimale overhead.
• Resultaatgericht en met een sluitende aanpak.
• Nadrukkelijke keuze voor een integrale benadering en aanpak vanuit bestaande en nieuw te vormen netwerken.