Het bestuur van stichting ROAT bestaat sedert 1 maart 2017 uit de volgende personen:

B. van de Veer – Voorzitter

 

 

 

 

 

 

M. Kassrioui – Secretaris

 

 

 

 

 

 

H.C.P.A. Nijssen – Penningmeester