RKF

Stichting ROAT werkt nauw samen met de Richard Krajicek Foundation (RKF).
De RKF richt zich op het realiseren van sportpleinen in de wijken in Nederland waar de mogelijkheden tot sporten beperkt zijn, veelal de aandachtswijken.
Deze RKF playgrounds zijn multifunctionele buitenruimtes waar kinderen verschillende sporten kunnen beoefenen, zoals basketbal, voetbal, tennis, of andere sporten. Naast een goede fysieke inrichting is er nadrukkelijk aandacht voor het ontwikkelen van een sociale infrastructuur.
Uit de buurt van een playground worden (risico)jongeren aangetrokken, die scholarshipper worden bij RKF. In ruil voor 100 uur inzet per schooljaar voor de kinderen in de wijk krijgt de jongere een bijdrage voor het schoolgeld en begeleiding door RKF en stichting ROAT.
Stichting ROAT verzorgt in Vlissingen de begeleiding van de scholarshippers, die zo een deel van de programmering van de activiteiten op de pleinen organiseren.