Vuurwerkproject

Stichting ROAT slaagt erin om jongeren met risicogedrag aan zich te binden. Deze jongeren zien we ook terug bij het veroorzaken van vuurwerkoverlast. Om vuurwerkoverlast tot een minimum te beperken wordt gewerkt volgens een tweesporenmodel.

Preventief wordt ingezet door jongerencoaches op scholen om leerlingen in contact te brengen met vuurwerkslachtoffers onder leeftijdsgenoten. Deze workshops worden gekoppeld aan deskundige uitleg over de gevaren van illegaal vuurwerk en het afsteken daarvan.
In de periode voorafgaande aan de jaarwisseling worden jongeren als streetcoaches ingezet om jongeren op te zoeken die bezig zijn met het afsteken van vuurwerk. Vanuit de eigen straatcultuur en met de nodige tact worden jongeren aangesproken om de overlast te beperken. De streetcoaches vervullen hierbij een belangrijke functie als rolmodel richting de doelgroep.