Dialoog project

De methodiek van de dialoog is ontstaan naar aanleiding van de aanslagen in de VS op 11 september 2001 en is bedoeld om mensen en orga­nisaties nader tot elkaar te brengen. Voor het eerst werd deze gespreksmethode toegepast in de gemeente Rotterdam. De dialoog methode richt zich op persoonlijke belevenissen die mensen met elkaar verbinden in plaats van het accent te leggen op wat mensen en organisaties van elkaar scheidt.

De dialoog methodiek moet dus niet verward worden met een debat of een discussiebijeenkomst. Doel is om door middel van dialoogtafels nieuwe verbindingen te maken, kris kras door de wijk/buurt heen, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete acties gaan ontstaan om elkaar beter te leren kennen en te waarderen. De dialoogtafels zijn bij uitstek een prima methode om jong en oud, allochtone en autochtone bewoners nader tot elkaar te brengen, hetgeen ten goede komt aan de sociale samenhang in de lokale samenleving.

Stichting ROAT heeft enkele erkende trainers in dienst om een succesvol dialoogproject bij u in de buurt/wijk/organisatie te kunnen initiëren en begeleiden.