Buurtpreventie

Buurtpreventieteams zijn een uitstekend middel om de sociale veiligheid en sociale samenhang in wijken te vergroten.

Een buurtpreventieteam bestaat uit ca. 20 personen vanaf 18 jaar, zowel vrouwen, mannen en jongeren, die in de wijk wonen. Vanuit het team worden 2 vrijwillige coördinatoren aangesteld die belast zijn met de aansturing van het team en de contacten onderhouden met de wijkagent en overige partners binnen de wijk of buurt. Stichting ROAT is bezig met de realisatie van buurtpreventieteams in Oost-Souburg, Vlissingen en Middelburg.

Doelstelling buurtpreventieteam:

  • Verhogen van de sociale veiligheid in de wijk / buurt in nauwe samenspraak met politie en gemeente.
  • Het stimuleren van de onderlinge contacten met bewoners en de contacten tussen jong en oud om overlast in de wijk tegen te gaan.
  • Signaleren van onregelmatigheden in de wijk/ buurt die er voor kunnen zorgen dat mensen zich minder veilig voelen, zoals bijvoorbeeld: kapotte straatverlichting/straatmeubilair; enge plekken; verkeersonveilige situaties en dergelijke.

Het is een instrument dat past binnen de huidige participatiesamenleving. De politie en gemeente hebben uiteraard hun primaire verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, maar buurtbewoners kunnen zelf ook een belangrijke bijdrage leveren om de veiligheid in hun buurt te vergroten. Zij weten als geen ander wat zich afspeelt in de eigen wijk of buurt vanuit hun eigen ervaring. Door deze ervaringen te bundelen en op een slimme manier aan elkaar te koppelen ontstaat een breed netwerk waardoor onveiligheidsgevoelens worden tegengegaan.

Elkaar kennen, elkaar weten te vinden én elkaar aanspreken op leefbaarheids- en veiligheidsaspecten in de buurt is erg belangrijk.