Welkom op onze website

Update: 05-10-2017
NIEUW ACTIVITEITENPROGRAMMA ONLINE
Download nu ons nieuwe activiteitenprogramma.

Stichting ROAT is een brede welzijnsorganisatie met een eigen aanpak, inzetbaar op vele terreinen. Wij onderscheiden ons met name van andere welzijnsorganisaties door een geheel eigen aanpak van hardnekkige overlast door risicojongeren; de jongeren en jong volwassenen worden gestimuleerd in hun ontwikkelingskansen. De sociale omgeving wordt altijd betrokken in dit proces. Stichting ROAT ontwikkelt daarbij creatieve en onorthodoxe methodes (out of the box), welke naadloos aansluiten bij de roots van deze jongeren/ jong volwassenen. In alle gevallen wordt nauw samengewerkt met lokale partners.

Wij slagen erin om risicojongeren aan onze organisatie te binden en stimuleren de jongeren/ jong volwassenen vervolgens om via de door ons ontwikkelde Keerpuntmethodiek de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Door een intensieve en persoonlijke benadering inspireert Stichting ROAT jongeren om te komen tot ander gedrag en meer zelfvertrouwen, waardoor zij nieuwe uitdagingen kunnen aangaan in hun persoonlijk leven.
Deze Keerpuntmethodiek kan ook worden ingezet in het kader van samenlevingsopbouw om de zelfredzaamheid van buurtbewoners te versterken!

Verder zijn we er in gespecialiseerd om de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken te versterken. Onze coaches zijn erop getraind om optimaal gebruik te maken van de eigen kwaliteiten van bewoners en jongeren. Deze methode van werken sluit prima aan bij Jongerenwerk en Opbouwwerk Nieuwe Stijl: vraaggericht, resultaatgericht, direct erop af, voor en door jongeren, op coachende wijze, integraal waar het kan en individueel waar het moet.

De expertise van Stichting ROAT wordt ingezet in de Gebiedsteams van Vlissingen. De opbouwwerkers zijn allen lid van zo’n multidisciplinair team, dat werkt met mensen in midden- en hoog risicosituaties. Omdat stichting ROAT reeds in de wijken en buurten werkt, kan er in een vroegtijdig stadium actie worden ondernomen als dingen mis dreigen te gaan. Door deze preventieve manier van werken worden vaak hoge kosten voorkomen.